Onze services

Kennis en expertise, al +20 jaar lang.

Expertise en bijstand

Wij helpen u bij het opmaken van uw dossier tov uw verzekeringsmaatschappij bij welke u verzekerd bent. In de meest gevallen worden wij gevraagd door uw verzekeringsmakelaar om uw belangen te behartigen en om een schadedossier samen te stellen.

Brandschades

Wat te doen bij brand:

  1. Verwittig in de eerste plaats uw verzekeringsmakelaar.
  2. Verder kunnen wij u bijstaan bij het opmaken van een begroting voor gebouw, inhoud, materieel e.d.m.
  3. Onze opdracht bestaat eruit de opgemaakte begroting in uw voordeel te verdedigen tov van uw verzekeraar.

Waterschades

Zoals bij brand zijn uw handelingen dezelfde, verwittig in de eerste plaats uw makelaar.

Bijkomend verlenen wij u de service met op regelmatige basis bij u vochtmetingen uit te voeren welke noodzakelijk zijn naar herstellingen toe. Weerom verdedigen wij uw begroting tov de verzekeringsmaatschappij.

Stormschade

Zoals bij brand zijn uw handelingen dezelfde, verwittig in de eerste plaats uw makelaar
Ook hier verdedigen wij de door ons opgemaakte begroting tov uw verzekeraar.

Inbraak en diefstal

Zoals bij brand zijn uw handelingen dezelfde, verwittig in de eerste plaats uw makelaar.

Betreft inbraak : de inbraakschade aan uw gebouw is meestal verzekerd in uw brandpolis.
Indien u diefstal hebt onderschreven in uw polis maken wij samen met u een begroting op van de gestolen goederen.

Rechtsbijstand

In vele schadegevallen kan u beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, hiervoor zijn wij steeds beschikbaar. U heeft steeds recht om uw eigen expert aan te stellen. Uw eigen expert zal altijd uw belangen behartigen.